Fjäll och fiske drivas Av Christer Ringbrant och Sindre Kvaale. Vi er stasjonert i Tärnaby, Västerbotten. vi erbjuder fiske och fjäll upplevelser i Sverige och Norge.

Christer är en av Sveriges mest erfarene fiskeguider, Christer har haft fiskecamp Tärnasjön i snart 25 år, och det är många som har startat sin flugfiske karriär, tillsammans med Christer.

Sindre er motorisk flugfiskare och en riktig storfisk jägare från Norge.  Bodde 10 år i Hemsila, Hemsedal för han kom till Lappland, Sindre har ansvar förr den dagliga driften, och befinner sig på Tärnasjön och i Vindelfjällen, store delar av sommar`n. utöver hösten är han som regel at träffa på i tärnaån på jakt efter dom riktig stora Öringarna.

Med i team har vi med oss multifisker`n och värdsklass flugbindare Filip Renström, Stockholms basert som har tilbrakt hans 24 sommarer i tärna, och ingen er väl så känd i Joeström som han. Ta kontakt med han vis ni öskar fiskeguide i Stockholms område.

Sven Perman, tidligare kapten på Svenska flugfiskelandslaget och få har väl så ivriga och har så bred erfarenhet som han.

Anders Selander- storfisk kungen frän Östersund. Den mannen har nog fått mera fisk i håven en dom aller flesta och får inte Anders fisk, får ingen fisk, så är det bara!!

Vi lever för fisket och naturen, och vi älskar att dela våra upplevelser och kunskap med andra. Vi står for ett bärkraftig fiske och är upptagen av naturskydd.