Vi har läng erfarenhet med kurser och instruktion.

I sommar kommer vi til at köra egne tjejkurser.

följ oss på Facebook, där lägger vi ut kurser och tider, eller ta kontakt med oss på mail eller telefon.

404232_299371643444686_1581982927_n   423226_299373846777799_80245171_n