Troligen har inget annat vatten i södra Lapplands- fjällen ett så grundmurat gott rykte för sportfiske efter stor öring och röding.   Söder om Tärnasjön, är utloppet ett Delta , som består av mindre sjöar, öar, strömmande vatten och några saktaflytande älvsträckor. Fisken er storvuxsen i Tärnasjön, det är inte utan att Kungen har sitt fiskevatten just här. Och det är här, Tärnaån har sitt ursprung.

Tärnasjön ligger 610 moh. och är en fjällsjö. Delta er näringsrikt och, bjuder på mycket varierat insektliv, inskter du inte tror finns på fjället, och vi upplever ofta, intensiva kläkningar av olika, insekter samtidigt, så flugasken bör vära varirerat. för storfisken är selektiv. Dagslända, nattslända, bäckslenda i varierande storlekar och olika stadier och färger bör följa med, men även klinkhammer, harkrank, streamers, och självklart mygg!

Flugfiske zonerna har öringen och rödingen snitt storlek, över kilot, men större och mindre fisk får vi självklart också,  intensitet av fisk är vissa tider hög, men glöm inte att fisken kan vara selektiv.

Det är mycket fina vad möjligheter på flugfiskezonen.

Flugfiskezonens fiskeregler är C&R.

I övriga område är storleken på öringen och rödingen ganska variabel.

För att ta sig i mellan fiskeplatserna och flugfiskezonerna är man helt beroende av båt!

Fisket från båt.                                                                                                                                                              Det är fina möjligheter att fiska frän båt med kastspön och drag,  från flugfiskzonen och uppöver i tärnasjön, och det tas varje år. fisk mellan 3-5 kg runt campen. Det är kvoterat vatten. då gäller 3 fiskar per dygn.

Det är guide tvång, så det går inte att fiska ensam.

090704_004_std110202_002_std090130_001_std38824_416761260215_3387587_n